Διεύθυνση:

    Γ. Σχολαρίου 3, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ 546 44

    Τηλέφωνο:

    2310 822 135

    Email:

    info@coverbed.gr