Διεύθυνση:

Γ. Σχολαρίου 3, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ 546 44

Τηλέφωνο:

2310 822 135

Email:

info@coverbed.gr