Η εταιρία μας εξόπλισε την πισίνα του Maison Hotel στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης με πουφ.