Τοποθεσία

Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης

Επιχείρηση

Maison Hotel

Maison Hotel

Η εταιρία μας εξόπλισε την πισίνα του Maison Hotel στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης με πουφ.